Priser och innehåll

Sammanfattningsvis – om du beställer uppdateringstjänster från oss.

  • Alltid – information om priset innan.
  • Alltid startkontroll – innan uppdateringen så att din webb kan uppdateras. Kostar 995kr exkl. moms. Detta är den enda kostnaden om vi inte kan uppdatera din webbplats.  Då får du ett protokoll som berättar varför det inte gick att uppdatera och hur vi kan hjälpa dig vidare.
  • Alltid hjälp med backupfunktion till din webb
  • Alltid säkerhetskontroll

När du skickar in ditt beställningsformulär – kontrollerar vi din webb generellt och återkommer med information. Därefter bestämmer du om du vill att vi ska börja arbeta med startkontrollen.

Till beställning

 Uppdatera wordpress – pris och information:

EnstakaÅrsabonnemang
EnstakaÅrsabonnemang
BeskrivningEnstaka uppdateringLöper ett år. 2 uppdateringar/år
Pris exklusive moms4 495 kr /uppdatering7 495 Kr /år
Startkontroll:

Detta innebär att när vi fått inloggningar till webbplatsen kontrolleras vilka versioner som används, att temat och installationen är öppen, att plugins går att uppdatera.
Vi kontrollerar även användarstatus och backuprutiner samt gör en säkerhetskontroll.
Efter startkontrollen erhålls en statusrapport med information om er webbplats. Efter startkontroll utförs uppdateringar, säkerhetskontroller och backup enligt valt paket.
995 kr exkl. moms debiteras separat 995 kr exkl. moms debiteras separat. Debiteras endast en gång per abonnemang.
Manuella uppdateringar
- Wordpressverktyget uppdateras till aktuell version.
- Plugins uppdateras till aktuell installation.
- Temauppdatering till aktuell version.
1 gång2 gånger / år
Säkerhetskontroll: virus & malware1 gång2 gånger / år
Backup installation samt start av daglig backuprutinJaJa -
samt regelbunden kontroll av att backupen fungerar
Övervakning
(att webbplatsen är online)
NejJa
Garanti - akutsupport inom 48h
Vi garanterar att titta över er webbplats inom 48h och återkomma med information om vad som har hänt. tex om den drabbats av virus, hackats samt förslag på åtgärd och kostnadsuppskattning.
Supportkostnad för tex återställning tillkommer debiteras per timme"""
Nej
Support kan alltid beställas men ingen garanti för inställningstid.

Supportpris 950 kr/timme exklusive moms vardagar mellan kl. 8-19. Övrig tid 1895kr/h exklusive moms
Ja
Rabatterat supportpris 895 kr/timme exklusive moms vardagar mellan kl. 8-19.
Lördag- söndag mellan kl. 9-17: 1695kr/timme exklusive moms.
Övrig tid 1895kr/timme exklusive moms
Priserna gäller tom 2017-12-31
VillkorSamtliga paket
VillkorSamtliga paket
Startkontroll - debiteras separat 995kr exkl. moms. För utförd startkontroll samt statusrapport Startkontrollen säkerställer att webbplatsen kan uppdateras utan problem och funktionsbortfall, i statusrapporten får ni viktig information om hur er webbplats fungerar.
Om det vid kontrollen visar sig webbplatsen inte kan uppdateras med ett engångsuppdatering eller årsabonnemang, lämnar vi offert på vad som kan göras.
Inloggning till webbplatsVi - AnnAs Byrå och Webbreda behöver full tillgång webbplatsen och adminstratörsrättigheter - vi kommer att skapa ett eget användarkonto för uppdateringsarbetet. Detta konto väljer ni själva om ni vill radera efter uppdateringar avslutats
Webbplatsens uppbyggnad och funktionFör att utföra uppdateringar och säkerhetskontroll behöver vi fullständig information om vilka eventuella kopplingar till andra platser och system som finns upprättade till exempel till säljstödsprogram, facebook, webshoppar, nyhetsbrev etc.
AvgränsningVåra uppdateringspaket omfattar endast webbplatser uppbygda i verktyget wordpress och installerade på webbhotell under egen domän. Dvs ej för webbplatser på wordpress.com. Uppdateringarna utförs enbart på själva WORDPRESSINSTALLATIONEN.

Dvs paketen gäller endast på själva wordpressplatsen och ej på andra system, register etc som är kopplade mot wordpressplatsen.
Leverantörens ansvarUnder en uppdatering kan det hända att utseendet förändras samt att vissa funktioner eller plugins förändras eller slutar att fungera.

Detta är en av de saker vi försöker kontrollera i förväg vid startkontrollen samt i statusrapporten informera om de risker som kan finnas.

Om det vid uppdatering inträffar något problem åtar vi oss att återställa webbplatsen till ursprungligt innehåll och utseende. Vi kommer då endast att fakturera minimidebiteringen för startkontroll 995 kr exkl. moms. I statusrapporten inkluderas då även information om vad som inte fungerar, hur felet uppstod samt förslag på åtgärder.

Vi ansvarar inte för eventuella problem som uppstår om Kunden installerat, ändrat av tema, plugin, funktioner samt kopplingar till andra system efter utförd startkontroll utan att ha meddelat oss om dessa.
Kundens ansvarVid årsabonnemang och specialpaket ansvarar kunden för att meddela oss om alla installationer, ändringar av tema, plugin, funktioner samt kopplingar till andra system.
Share